LifePrint להדפיס מציאות מדומה

LifePrint להדפיס מציאות מדומה

באמצעות מדפסת ואפליקציה ייעודית ,LifePrint הופכת תמונות לסרטוני מציאות מדומה.
בדומה למצלמת פולורויד , LifePrint משתמשת בהדפסה תרמית ונייר צילום מיוחד להדפסת תמונות נבחרות ומוסיפה קוד מיוחד שאינו נראה לעין אך נקלט על-ידי האפליקציה . הקוד מאפשר התאמה בין התמונה ובין הסרטון הנבחר המוצג כשכבה נוספת במציאות רבודה
 
למידע נוסף בקרו באתר

פרסם תגובה

מעבר לסרגל הכלים