Term Archives

  1. לאחר שביצעתם את המשימה הראשונה , אתם מוכנים למשימה הבאה - הוספת אקראיות ליצירת אובייקטי הבונוס. במשימה הקודמת נוצרו האובייקטים באופן ודאי בעת פגיעה בלבנה אפורה\אדומה. במשחק אופייני ,ההסתברות\הסיכוי להופעת אובייקטים מסוג זה הוא נמוך הרבה יותר.   הנחיות למשימה: הגדירו משתנה חדש בשם random_bonus באובייקטי הלבנה והזינו לו מספר אקראי בן 0 ל-5. רמז: השתמשו […]
מעבר לסרגל הכלים