Term Archives

  1. שלבים לאריזת מוד מחק קבצים מיותרים עדכן את קובץ mcmod.info ב-Command Prompt נתב לתיקיית Forge על-ידי שימוש בפקודת cd הרץ את פקודת gradlew build במערכת הפעלה חלונות -או- gradlew build./ במערכת ההפעלה Mac 5.לאחר הרצה מוצלחת של הפקודה יווצר קובץ בשם modid-1.0 בתוך תקיית build->libs .           6.שנה את שם הקובץ […]
מעבר לסרגל הכלים