Term Archives

  1. לאחר שלמדתם כיצד ניתן ליצור אובייקטים בצורה דינמית הגיע הזמן למשימה הראשונה. במשחק שובר הלבנים (Brick Breaker) הוסף 2 אובייקטים: אובייקט ראשון -  בונוס הנופל בעת פגיעה בלבנה אפורה. איסוף של אובייקט זה יגדיל את המחבט ב-30 אחוז. אובייקט שני - נופל בעת פגיעת הכדור בלבנה אדומה. איסוף של אובייקט זה יקטין את המחבט ב-30 […]
מעבר לסרגל הכלים