Term Archives

  1. בשיעור זה בקורס פיתוח משחקים באמצעות Game Maker Studio נעבור על תהליך ההורדה , ההתקנה והרישום של מערכת הפיתוח.
מעבר לסרגל הכלים