Term Archives

  1. יצירת מחלקת ג'אווה חדשה עבור היישות בשם BananaMonster [crayon-5d2ededb10f0f651944486/]   שינוי שם היישות במשחק בתוך קובץ השפה en_US.lang [crayon-5d2ededb10f22811606641/]   בקוד הבא , אותו נוסיף לפונקציית האיתחול (init) בתוך קובץ ה-Main.java מתבצעות הפעולות הבאות: שורה 1:יצירת המזהה הייחודי עבור היישות entityID שורה 2: קשירת מחלקת ה-BananaMonster עם השם והמזהה שורה 3: קשירת המחלקה , המזהה […]
מעבר לסרגל הכלים