בניית מודים למיינקרפט

יצירת חרב (ItemSword)

הורדת טקסטורה ל-Sword

יצירת המחלקה BananaSword.java

הגדרת המשתנה bananaSword בתוך מחלקת ה-Main

הקצאת זיכרון ורישום החרב ב-GameRegistry (בתוך פונקציית האתחול init)

שינוי שם ה-Item במשחק בקובץ השפה

יצירת קובץ המודל לחרב bananaSword.json בתיקית models.items

קשירת מודל הטקסטורה לחרב (בתוך פונקצית האתחול init)

 

 

Please login to get access to the quiz
Prev Lesson
Next Lesson
Back to בניית מודים למיינקרפט
מעבר לסרגל הכלים