בניית מודים למיינקרפט

יצירת מקוש (ItemPickaxe)

הורדת טקסטורה ל-Pickaxe
הגדרת המשתנה bananaPickaxe בפונקציית Main  לאחר הגדרת bananaBlock ו-BananaIngot

הקצאת זיכרון ורישום ב-GameRegistry (בתוך פונקציית האתחול init)

עידכון שם ה-item במשחק

יצירת הקובץ BananaPickaxe.json עבור המודל בתוך תיקית models.item

 

 

הוספת טקסטורה ל-BananaPickaxe (בתוך פונקציית האתחול init)

 

 

Please login to get access to the quiz
Prev Lesson
Next Lesson
Back to בניית מודים למיינקרפט
מעבר לסרגל הכלים