בניית מודים למיינקרפט

הוספת טקסטורה ליישות (RenderBiped)

הורדת טקסטורה ל-entity

יצירת התיקיה textures.entity והעלאת קובץ הטקסטורה bananaMonster.png

texturesEntity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירת המחלקה RenderBananaMonsterEntity המטפלת ברינדור של המודל

 

בתוך קובץ Main.java נוסיף את הקוד הקושר את המחלקה BananaMonster עם מודל הרינדור RenderBananaMonsterEntity

 

Please login to get access to the quiz
Prev Lesson
Next Lesson
Back to בניית מודים למיינקרפט
מעבר לסרגל הכלים