פיתוח אפליקציות למתחילים באמצעות App Inventor

רשימות (Lists)

קבצי מוסיקה

אדיר גץ - דירה קטנה בחיפה

אניה בוקשטיין - הכל עוד לפני

 

Please login to get access to the quiz
Prev Lesson
Next Lesson
Back to פיתוח אפליקציות למתחילים באמצעות App Inventor

Course Curriculum

מעבר לסרגל הכלים