פיתוח משחקים באמצעות Game Maker Studio

משימה 2 (אקראיות)

לאחר שביצעתם את המשימה הראשונה , אתם מוכנים למשימה הבאה - הוספת אקראיות ליצירת אובייקטי הבונוס.

במשימה הקודמת נוצרו האובייקטים באופן ודאי בעת פגיעה בלבנה אפורה\אדומה.

במשחק אופייני ,ההסתברות\הסיכוי להופעת אובייקטים מסוג זה הוא נמוך הרבה יותר.

 

הנחיות למשימה:

הגדירו משתנה חדש בשם random_bonus באובייקטי הלבנה והזינו לו מספר אקראי בן 0 ל-5.

רמז: השתמשו בפעולת irandom

בידקו את ערך המשתנה ובמידה והערך הוא:

0 יצרו אובייקט obj_increase

1 יצרו אובייקט obj_reduce

 

בהצלחה!

 

Please login to get access to the quiz
Prev Lesson
Next Lesson
Back to פיתוח משחקים באמצעות Game Maker Studio

Course Curriculum

מעבר לסרגל הכלים